Goddess energy set

 89,00

Poznat kao kamen boginje – Selenit je naziv dobio po grčkoj boginji meseca. Selenit je odličan za otklanjanje energetskih blokada . Selenit ima dugu istoriju kao voljeni kamen boginja i kaže se da donosi zaštitu, harmoniju i isceljenje duše vašem telu, umu i domu. Koristimo selenit i da energizuje i napuni druge kristale u fizickom kontaktu sa njim. Ovo je selenit za koji se kaže da budi krunsku čakru. Selenit je idealan pomagac za ciscenje negativne energije.
Emitujuci bozansku energiju, dugin mesečev kamen je prizma svetlosti i psihičke zaštite. Uvek spreman da pruži ruku sa lucidnim sanjanjem i slatkom jasnoćom, ovaj kamen je kosmički konektor. Ovaj kaleidoskopski kristal voli da unese svetlost u vaš život i povezan je sa našim emocionalnim srcem. Mesečev kamen se lepo povezuje sa srčanom čakrom, čakrom trećeg oka i krunskom čakrom, dve čakre koje nas pozivaju da pogledamo duboko u sebe. Kada se drago kamenje stavi na kožu, kamen je u stanju da radi sa prirodnim frekvencijama vašeg tela, šaljući te isceljujuće vibracije tamo gde su potrebne.
Veruje se da kamen opalita promoviše otvorenost i emocionalnu ravnotežu, što ga čini moćnom duhovnom alatkom. Može se koristiti u meditaciji i ritualima kristalnog isceljivanja kako bi pomogao korisniku da pristupi višim nivoima svesti, što dovodi do boljeg razumevanja nečije svrhe. Opalite takođe podstiče komunikaciju sa duhovnim vodičima i pomaže da se iskoristi intuitivne moći za uvid u životne događaje. Pored toga, kamen opalita može pomoći da pronađemo i izrazimo svoja prava osećanja i oslobodimo svu blokiranu energiju. Veruje se da njegova umirujuća energija donosi osećaj mira i spokoja. Sve u svemu, opalit je odlično sredstvo za duhovni rast i razvoj. Kamen opalita može da nosi svako ko želi pristup njegovim lekovitim svojstvima i duhovnim prednostima. Njegova opalescentna nijansa je posebno popularna među kristalnim isceliteljima, praktičarima meditacije i drugim duhovno nastrojenim pojedincima. Takođe je divan komad nakita za one koji cene njegov opalescentni sjaj i umirujuću energiju.
SKU: HA001-2-1-1-1-1-1-1 Category:

Description

Rich in Goddess energy, the Rainbow Moonstone is all prisms of light and psychic protection. Ever ready to lend a hand with lucid dreaming and sweet clarity, this stone is a cosmic connector. This kaleidoscopic crystal loves to bring light into your life and is connected to our emotional heart.

Known as the goddess stone , names after the Greek goddess of the moon. Selenite is great for shifting energy blocks. Selenite has a long history of being a beloved goddess stone and is said to bring protection, harmony, and soul healing to your body, mind & home. We use selenite to energize other crystals as well.

Opalite stone is believed to promote openness and emotional balance, making it a powerful spiritual aid. It can be used in meditation and crystal healing rituals to help the user access higher realms of consciousness, leading to a greater understanding of one’s purpose.

 

Additional information

size

S-16cm, M-18cm, L-20cm

pendant

with, without