Sacred Wood

 111,00 145,00

This mala is all you’ll need in your spiritual path. Made from 3 types of sacral woods – Sandalwood, Ebony & Caphor all connected with natural silk thread and Garnet – red wine colored crystal beads.
Ebony reminds us that clarity is necessary when making decisions that impact the future of generations to come. Ebony is one of the world’s more prized hardwoods because of its deep black color and dense wood.
Many believe that sandalwood has excellent medical and magical benefits. It’s believed that wearing sandalwood will increase the power of your wishes, cleanse your spirit and strengthen your mind. Sandalwood is magical considerate is believed to be the wood of immortality, not like other wood losing the scent or the aroma after the wood is cut; sandalwood retained its beautiful fragrance for a good period of time.
Camphor is classically used for spiritual cleansing and purification. If intrusive energies or harmful entities are attaching to you, Camphor can eliminate such forces and cleanse your aura.The aroma generated by Camphor significantly releases blocks by banishing timidity, fearfulness, and negative energies, and then enhances the flow of positive peaceful energies.
Garnet is an amazing talisman to have close for those times you may feel the need to be balanced out. It keeps you off the emotional roller-coaster by ensuring that your self-esteem is high enough to make healthy choices and that you approach life from a positive point of view.One of the main spiritual gifts you get from the glow of the Garnet is that grounding force from your root chakras. Our base chakra is one of the most important chakras as it keeps us feeling safe and tethered rather than floating in space. When we feel safe, we are able to make choices that are connected with our authentic well-being. The Garnet also works well on the sacral chakra, which is the base of all our creativity and even our sexual selves.

• 51cm long
• ** each necklace is unique and might be slightly different from the picture
• available with size pendants or without

Price // 111eur without side pendants
// 145 eur with side pendants

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: N/A Categories: ,

Description

Ova mala je sve što će vam trebati na vašem duhovnom putu. Napravljeno od 3 vrste sakralnog drveta – sandalovine, ebanovine i kafora, svi povezani prirodnim svilenim koncem i granatom – kristalnim perlama boje crvenog vina.

Ebanovina nas podseća da je jasnoća neophodna prilikom donošenja odluka koje utiču na budućnost generacija koje dolaze. Ebanovina je jedno od najcenjenijih tvrdog drveta na svetu zbog svoje duboke crne boje i gustog drveta.
Mnogi veruju da sandalovina ima odlične medicinske i magične prednosti. Veruje se da će nošenje sandalovine povećati snagu vaših želja, očistiti vaš duh i ojačati vaš um. Sandalovina je magično pažljiva, veruje se da je drvo besmrtnosti, a ne kao drugo drvo koje gubi miris ili aromu nakon što se drvo poseče; sandalovina je zadržala svoj prelep miris dugo vremena.
Kamfor se obično koristi za duhovno čišćenje i pročišćavanje. Ako se nametljive energije ili štetni entiteti vezuju za vas, kamfor može eliminisati takve sile i očistiti vašu auru. Aroma koju generiše kamfor značajno oslobađa blokove proterujući plašljivost, strah i negativne energije, a zatim pojačava protok pozitivnih mirnih energija.
Granat je neverovatan talisman koji treba imati blizu u onim trenucima kada osećate potrebu da budete izbalansirani. Drži vas podalje od emotivnih tobogana tako što osigurava da je vaše samopoštovanje dovoljno visoko da donosite zdrave odluke i da životu pristupate sa pozitivne tačke gledišta. Jedan od glavnih duhovnih darova koje dobijate od sjaja granata je ta sila uzemljenja iz vaših korenskih čakri. Naša osnovna čakra je jedna od najvažnijih čakri jer nas čini sigurnim i vezanima, a ne da lebdimo u svemiru. Kada se osećamo bezbedno, u mogućnosti smo da donosimo odluke koje su povezane sa našim autentičnim blagostanjem. Granat takođe dobro deluje na sakralnu čakru, koja je osnova sve naše kreativnosti, pa čak i našeg seksualnog ja.

• 51cm dužine
• ** svaka ogrlica je jedinstvena i može se malo razlikovati od slike
• dostupno sa privescima veličine ili bez njih

Cena // 111eur bez bočnih privezaka
// 145 eur sa bočnim privescima